Інформація про права та обов'язки студентів

Порядок та графік відпрацювання студентами денної форми здобуття освіти пропущених семінарських і практичних занять, невиконаних самостійних робіт та/або інших видів навчальної роботи з усіх освітніх компонентів

Порядок та графік відпрацювання пропущених занять

Графік відпрацювання пропущених занять

Нормативні документи

Програми перекладацьких/асистенських практик
Mobirise Website Builder
Програма перекладацької практики
IV курс
Mobirise Website Builder
Програма перекладацької практики
VI курс
Mobirise Website Builder
Програма асистенської практики
VI курс

Програми комплексного атестаційного іспиту
для студентів IV курсу

Програма комплексного атестаційного іспиту з турецької мови

З ОП: Турецька мова і література та переклад, друга східна
мова, західноєвропейська мова

Mobirise Website Builder
Програма комплексного атестаційного іспиту з азербайджанської мови

З ОП: Азербайджанська мова і література та переклад, друга східна
мова, західноєвропейська мова

Положення про академічну доброчесність

Вимоги до написання письмових робіт
Mobirise Website Builder
Вимоги до написання курсових робіт

IV курс

Mobirise Website Builder
Вимоги до написання дипломних робіт

VI курс

Результати опитування
студентів

Переглянути >>

Неформальна освіта в КНЛУ

Переглянути >>

Навчально-методичні матеріали
Практична граматика
турецької мови
(Частина перша)

Стилістика турецької мови.

Культурологічні аспекти ісламу  

Лінгвокраїнознавство

Особливості перекладу юридичних і економічних текстів

Практичний курс перекладу з турецької мови

Історія східних цивілізацій

Історія перекладу і перекладознавства

Релігійні та філософські вчення

Прагматичні аспекти перекладу

Авраамічні релігії

Mobirise

03680, Україна
м. Київ
вул. Лабораторна 5/17
корпус №3
кабінет 605  • kaf.turf@knlu.edu.ua


  • +38 (044) 521-60-23

Made with ‌

Landing Page Software