Інформація про кафедру

Mobirise

Кафедра тюркської філології

Була створена рішенням вченої ради КНЛУ в результаті перейменування кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу, заснованої у жовтні 2005 року шляхом реорганізації кафедри східних мов і цивілізацій.

Mobirise

З 2006 по 2013 рр.

Кафедра забезпечувала підготовку фахівців з арабської, перської, турецької мов і мови гінді за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" за напрямком підготовки.
020303 "Філологія" і спеціальністю "Переклад" 

Mobirise

У 2019-2020 рр.

Уперше було здійснено набір студентів на навчання за денною формою здобуття освіти за освітньо-професійною програмою

Азербайджанська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Mobirise

Бакалаврат

Кафедра забезпечує підготовку фахівців із перекладу з турецької мови за денною формою здобуття освіти за освітньо-професійною програмою

Турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова 

Mobirise

Магістратура

А також за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька за освітньо-професійною програмою

Східна філологія: турецька мова і література, переклад, методика викладання

Mobirise

Знання від носіїв

Кафедра залучає до викладання фахівців–носіїв мови. Так, вже п’ять років на кафедрі працює викладач Шихизаде Інтігам Алісахіб огли (азербайджанська мова, практична граматика азербайджанської мови)

З вересня 2019 року до квітня 2022 року на кафедрі працювала викладач Селін Озель (турецька мова, історія турецької літератури).

Mobirise

03680, Україна
м. Київ
вул. Лабораторна 5/17
корпус №3
кабінет 605  • kaf.turf@knlu.edu.ua


  • +38 (044) 521-60-23

Built with ‌

Website Software